Máy móc - thiết bị

Thông tin,kiến thức về máy móc và thiết bị trong ngành thực phẩm:cấu tạo,vật liệu,nguyên lý hoạt động,hướng dẫn cách sử dụng các loại máy móc thiết bị này.